Kvinnojouren - vadå?

20.01.2017 kl. 10:43

En gång för länge sedan, 1986 närmare bestämt, bestämde sig ett antal kvinnor i Jakobstad att det behövdes ett ställe att gå till, en frizon, för kvinnor som utsattes för våld i sin närrelation. Modellen hittade man i Sverige, där kvinnojourerna funnits redan ett tag.

Idén var: av kvinnor för kvinnor, frivilligarbete och med rötterna i den feministiska rörelse som såg dagens ljus i samband med kvinnorörelsen på 70-talet.

Min mamma gick med som frivilligarbetare i slutet av 80-talet. jag är andra generationens medlem och numera ordförande i föreningen.

Nu har det gått över 30 år. Kvinnojouren finns kvar, men det skyddshem som var kärnan i verksamheten under 80- och 90-talen är idag ett stödboende och istället finns det stödgrupper för samtal och träffar, och verksamhet som riktas till barn och unga som upplevt våld hemma, och en chattjour som upprätthålls av Nettiturvakoti där Kvinnojouren i Jakobstad har hand om den svenskspråkiga chatten.

Tiderna förändras som bekant. En del av förändringen är att lagstifningen bliviti annorlunda. För att man ska kunna upprätthålla ett regelrätt skyddshem ska man har utbildad personal dynget runt. Det funkar inte för en liten förening som bygger på frivillighet och därför har vi varit tvugna att tänka i lite andra banor.

Så nu är det dags att slänga ut lite funderingar. Vi vill göra saker som är relevanta för kvinnor och tjejer idag. Vi vill jobba för jämställdhet mellan könen. Vi vill inte stoppa folk i fack. Ja, feminism heter det ju på normalsvenska. Och framför allt vill vi jobba mot våld i relationer, oberoende av om det är fysiskt, psykiskt, ekonomiskt, socialt eller nåt annat.

Vi vill peka på strukturella, samhälleliga fenomen som gör att kvinnor och tjejer - män med för den delen - inte kan, eller upplever att de inte får, göra vissa saker för att, tja, man inte gör sånt.

Prat, stöd, träffar? Vad är ett bra sätt att jobba med det här? Vad behöver du? Vad vill du göra? Vi du fundera på frågor kring vad det innebär att vara kvinna, tjej i Jakobstad med omnejd idag?

Vad är knöligt? Vad känns jobbigt och fel? Vad blir du arg på? Kommentera gärna.

Kvinnojouren finns på fejan och där finns kontaktuppgifter om det är nåt du undrar över eller vill diskutera.

Kommentarer (0)
Spamfilter
Skriv siffran 9 med bokstäver:

  
Efter en frapperande lång tid ute i periferin kommer jag snart att bli ännu mer perifer. Tillbaka till leråkrarna, fabriksröken, väckelserörelserna, de udda existenserna, dansbanden, drönarna, gräsrökarna och småstadsetablissemanget för att grunda ett agro-feministiskt tältkollektiv på torget i Jeppis. Hur det går? Vete fan. Hoppa på traktorn så kör vi.
 

Senaste kommentarer